Stoftavskiljare

Stoftavskiljare C-200
 
C-200

Antistatiskt textilfilter. Utrustad med automatisk filterskak, optisk nivågivare mm.

Lämpligt för: Träslöjdsalar, snickerier, mekaniska verkstäder, plastindustri m.m.

Lämpligt för: Trä-, plast-,pappers-, textildamm etc.

Filtreringsgrad: 99,9% (BIA-klass C).
Stofthantering: 240-literssäck på säckvagn som standard.

PDF Broschyr
PDF Produktblad

Här kommer fler produkter att lanseras inom kort. Var beredd...