Kunder & Användning


Användningsområden


CENTAB erbjuder produkter inom ett flertal användningsområden där både låg-, mellan- och högvakuum kan användas för att eliminera luftföroreningar och damm. Vakuumenhet och stoftavskiljare anpassas tillsammans med övriga detaljer efter varje kunds specifika behov.

Centabs centralutsug kan användas för:

golvstädning
svetsutsug
maskinutsug
luftrening
ventilation/stoftutsug i träslöjdsalar
bänk- och maskinstädning

Material


CENTAB arbetar med luftrening och evakuering av de flesta material och stofttyper som förekommer i olika arbetsmiljöer. Stoftmaterialet bestämmer flera faktorer som exempelvis:
 

filtermaterial
filteryta
filterrensningsalternativ
stofthantering (säck, behållare, rotorslussutmatning etc)
vakuumenhet (fläkttyp och prestanda)
kanalsystem
ventiler
serviceintervaller

Branscher


Nedan följer några exempel på branscher där CENTAB erbjuder produkter, installation och service:
 

träslöjdsalar
byggymnasier
plastindustrier
bagerier
bilverkstäder
mekaniska verkstäder
snickeriverkstäder
ortopediska verkstäder