Affärsidé

 
Centab ska arbeta med produkter för luftrening och evakuering av de flesta stofttyper och material som kan förekomma inom olika arbetsmiljöer.
Genom att förbättra våra kunders arbetsmiljö ökar deras lönsamhet samtidigt som trivseln på arbetsplatsen blir bättre.
Genom vår flexibilitet och kundanpassning ska vi hela tiden sträva efter att vara en tillgång för våra kunder.


 
 

Kvalitetspolicy


Centab arbetar efter en egen kvalitetsplan där vi strävar efter att tillfredsställa behov och kvalitetskrav från och med våra mest krävande kunder. Vårt mål är att uppnå en högre kvalitetsstandard än våra konkurrenter både för våra produkter och system. I framtiden siktar vi på att certifiera oss enligt ISO 9000. Detta innebär i korthet:


Långsiktighet

Långsiktig kvalitet i allt vi gör är ett viktigt framgångskriterium för Centab.


Produkter och produktion

Medveten satsning på produktutveckling grundad på marknadens krav.
Medvetna val av material och leverantörer.
Fastlagda tillverkningsrutiner som inte får ändras utan godkännande av företagets kvalitetsansvarige.
Ständig strävan efter förbättringar.
Varje leverans ska dokumenteras i minst 5 år för att möjliggöra fullgod service vid förändringar och kompletteringar.


Kunder

Vi ska vårda relationen med våra kunder genom att ge dem bästa möjliga service i alla lägen.
Genom ständig feedback låter vi kunden vara med i utvecklingsarbetet.
Den bästa kunden för Centab är den kund som kommer tillbaka.


Leverantörer

Vi arbetar tillsammans med våra leverantörer med ständig utveckling av våra produkter och system.


Miljön

Vi vårdar miljön genom att tänka miljövänligt när vi arbetar.
Vår miljöplan ligger till grund för vårt miljötänkande.


Personal

Personalens trivsel och möjlighet att ständigt utvecklas är en viktig del i Centabs kvalitetsarbete.
Kontinuerlig utbildning av personal och återförsäljare.
Företagets kvalitet är varje medarbetares ansvar.


Framtiden

Vi siktar på att certifiera oss enligt ISO 9001.


 
   

Miljöpolicy


Centab arbetar efter en egen miljöplan där vi har upprättade och utvecklingsbara rutiner för miljöbevakning för att använda miljömässigt gynnsamma material och materialkombinationer. Vår miljöpolicy är att vi ska bidra till en god miljö, där hela vår verksamhet ständigt prövas mot miljömässiga värderingar.

Detta innebär:


Emballage

Vi ska ta hand om och sortera allt eget emballage.
Vi ska, i möjligaste mån, undvika emballage vid transporter m.m.
Vi ska sträva efter återanvändning av emballage.


Avfall

Vi ska källsortera vårt eget avfall.
Vi ska ha en egen miljöstation för inlämning av de restprodukter vi skapar.


Transporter

Vi ska i största möjliga utsträckning arbeta tillsammans med lokala entreprenörer.
Vi ska alltid använda det för miljön bästa alternativet vad gäller frakter och transporter.
Våra fordon ska använda så miljöriktiga bränslen som möjligt.


Produkter och produktion

Vi ska alltid välja miljövänliga produkter.
Spillprodukter ute på montage ska i möjligaste mån tas om hand och källsorteras på företaget.


Personal

Alla i företaget ska vara delaktiga i såväl utveckling som genomförande av miljöarbetet.
Vi ska ta hänsyn till lagar och föreskrifter.


Omgivning

Vi ska sträva efter att påverka vår omgivning, kunder och leverantörer, att välja och arbeta för miljövänliga alternativ.


Framtiden

Centabs miljöplan ska utvärderas i början av varje år.
Vi siktar på att certifiera oss enligt ISO 14001.